str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”Aria curriculara limba și comunicare

Prof.gr.I Vulpescu Sanda - limba franceză (șef arie)

Prof.gr.I Cotuțiu Teodor - limba și literatura română

Prof.gr. definitiv Mititean Delia-Teodora - limba și literatura română

Prof.gr. definitiv Deneș Carmen - limba și literatura română

Prof.gr. definitiv Deneș Alexandru - limba franceză

Prof.gr. definitiv Buda Ioan - limba engleză