str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”Aria curriculară tehnologii

Prof.ing. gr.I Pugna Gheorghe - TCM (șef arie)

Prof.ing. gr.I Precup Andrei - TCM

Prof.ec. gr.definitiv Mureșan Ramona - științe economice

Prof.ec. gr.definitiv Pavalache Viorica - științe economice

Prof. Măluțan Ludovica - științe economice