str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”Comisia metodica a diriginților

Prof. Cotuțiu Teodor - diriginte clasa a IX-a A (șef comisie)

Prof. Pavalache Viorica - diriginte clasa a V-a – Căianu Mic

Prof. Alexandru Deneș - diriginte clasa a V-a – Căianu Mic

Prof. Buda Ioan - diriginte cls. a IX-a A

Prof. Hiticaș Mariana - diriginte cls. a VII-a– Căianu Mic

Prof. Vulpescu Sanda - diriginte cls. a VIII-a– Căianu Mic

Prof. Mureșan Ramona - diriginte cls. a X-a A

Prof. Retegan Gheorghe - diriginte cls. a XI-a A

Prof. Goron Ana-Mirela - diriginte cls. a XII-a A

Prof. Pugna Gheorghe - diriginte cls. a IX-a B

Prof. Precup Andre - diriginte cls. a X-a B

Prof. Scridon Letiția - diriginte cls. a XI-a B

Prof. Mititean Delia-Teodora - diriginte cls. a V-a Dobric

Prof. Vlașin Alexandru - diriginte cls. a VI-a B Dobric

Prof. Deneș Alexandru - diriginte cls. a VII-a B Dobric

Prof. Dunca Ana - diriginte cls. a VIII-a B Dobric