str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”Echipa managerială
DIRECTOR:
prof. Ovidiu Ionel BOCA

DIRECTOR ADJUNCT:
prof. Grigore DUNCA

CONSILIER EDUCATIV:
prof. Alexandru DENEȘ

Funcția Număr personal Calificat Calificat / studii
Secretar 1 Da S
Administrator 1 Da SSD
Contabil 1 Da S

Funcția Număr personal/normă Calificare Studii
Îngrijitori curățenie 5/4,5 Da M
Muncitori întreținere 2/2 Da M
Șofer 2/2 Da M