str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

HOLOGRAME

"Secolul XXI va fi al comunicării sau nu va fi deloc"
am putea spune pastișizând o celebră expresie a lui André Malraux