str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”


Începând cu data de 18 decembrie 2011,
Grupul Şcolar „Ion Căian Românul” ia numele de Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”, datorită Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. În prezent, liceul are o clasă de liceu cu profil economic, o şcoală profesională de trei ani cu profil tehnic, cu calificarea de mecanic auto, şi următoarele structuri şcolare arondate: Grădiniţa cu Program Normal Căianu Mic, Grădiniţa cu Program Normal Căianu Mare, Grădiniţa cu Program Normal Dobric, învăţământ primar şi gimnazial la Căianu Mic şi Dobric, astfel că, Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” şcolarizează un număr de 513 elevi.


Image

Viziunea

Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru elevi și cadre didactice în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional din satele Căianu Mic, Dobric si Căianu Mare şi oferirea de servicii educaționale de calitate pentru învățământul secundar tinerilor din comuna noastră și comunele învecinate (Uriu, Spermezeu, Tîrlișua, Zagra). Prin promovarea unui învăţământ deschis, flexibil şi asigurarea unei bune comunicări interne și interinstituţionale se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi, apţi să se integreze cu succes din punct de vedere profesional, civic și personal în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.Image

Misiunea

Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere elevilor un start solid în educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor. Şcoala noastră va asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţării pe elev, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii de pe Valea Ilișua în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, prin valorificarea tradiţiilor locale, în raport cu nevoile comunitare. Atât prin specializarea, respectiv calificarea oferită de învățământul liceal și de cel profesional, cât și prin educația timpurie, nivelul primar și cel gimnazial ,serviciile oferite de şcoala noastră au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces, valorificarea potențialului unic al fiecărui individ, nondiscriminarea şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.