str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”Resurse materiale
PJ Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” este format din:
Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”
Școala Gimnazială Dobric
Grădinița cu Program Normal Căianu Mare
Grădinița cu Program Normal Căianu Mic
Grădinița cu Program Normal Dobric

Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”, în urma finalizării lucrărilor de reabilitare, extindere și modernizare a intrat în topul celor mai frumoase și dotate școli din ţară. Astfel, școala dispune de 19 săli de clasă la care se adaugă o sală de sport si un MUZEU AL OCUPAȚIILOR. Din cele 19 sali de clasă, în 14 funcționează urmatoarele cabinete și laboratoare:

- 2 cabinete de limba romană (în ele se află și biblioteca scolii);
- 2 cabinete de matematică;
- 1 cabinet de limba engleză;
- 1 cabinet de limba franceză;
- 1 laborator de fizică;
- 1 laborator de chimie-biologie;
- 1 laborator T.I.C ( 30 calculatoare);
- 1 laborator AEL( 30 calculatoare);
- 1 cabinet istorie-geografie;
- 2 cabinete de stiinte economice;
- 1 cabinet mecanică.

În toate cele 19 săli de clasă, pe lângă mobilier și materialele didactice de ultimă generație se află și videoproiectoare și calculatoare conectate la rețeaua de internet. Șase cabinete și laboratoare dispun și de cabinetul profesorului. Școala dispune si de două microbuze școlare cu o capacitate de 34 locuri. În mansarda liceului există un spatiu foarte frumos unde cu minimum de investiții se poate amenaja o bibliotecă și un CDI.

Școala Gimnazială Dobric a fost reabilitată, extinsă și modernizată în 2015-2016 și dispune de 8 săli de clasă plus un cabinet multifuncțional (dotat cu 20 calculatoare plus biblioteca școlii). Din cele 8 săli de clasă în 4 functioneză urmatoarele cabinete și laboratoare:

- 1 laborator de fizică-chimie-biologie;
- 1 cabinet de matematică;
- 1 cabinet de romană;
- 1 cabinet de istorie-geografie.
Școala dispune și de un teren de sport dotat cu gazon sintetic și nocturnă. Cele trei grădinițe cu program normal din Caianu Mic, Caianu Mare și Dobric au fost reabilitate și date în folosință în noiembrie 2017.