str. Principală, nr.241, loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud, tel/fax: 0263-347006

Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”


Începând cu data de 18 decembrie 2011,
Grupul Şcolar „Ion Căian Românul” ia numele de Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”, datorită Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. În prezent, liceul are o clasă de liceu cu profil economic, o şcoală profesională de trei ani cu profil tehnic, cu calificarea de mecanic auto, şi următoarele structuri şcolare arondate: Grădiniţa cu Program Normal Căianu Mic, Grădiniţa cu Program Normal Căianu Mare, Grădiniţa cu Program Normal Dobric, învăţământ primar şi gimnazial la Căianu Mic şi Dobric, astfel că, Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” şcolarizează un număr de 513 elevi.


20 de ani de învățământ liceal pe Valea Țibleșului


Încă din anul 1990, un om dedicat învăţământului românesc, domnul profesor Viorel Moldovan, a făcut demersuri pentru transformarea Şcolii Generale Căianu Mic în liceu, cererea fiind semnată de peste 500 de părinţi din satele comunei Căianu Mic şi comunei Spermezeu. Cererea a fost aprobată de Ministerul Educaţiei, dar impedimentele de la nivelul judeţului au făcut ca decizia ministrului să nu poată fi pusă în aplicare. Mai târziu, în anul 1997, la conducerea Ministerului Educaţiei ajunge rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Andrei Marga, care lansează o strategie naţională ca şcoala să vină aproape de elev şi nu elevul spre şcoală. Tot în acest an, profesorul Viorel Moldovan este numit director al acestei şcoli şi care, profitând de această strategie lansată de ministrul Marga, face demersurile necesare, astfel încât, prin Dispoziţia dată de Ministerul Educaţiei, din 3 martie 1999, ia fiinţă Grupul şcolar „Ion Căian Românul”, începând cu 1 septembrie 1999, cu prima clasă de liceu, curs de zi, profil Servicii, cu specializarea tehnician în activităţi economice, având ca bază selecţia copiilor din cele patru comune de pe Valea Ţibleşului. Acest profil al liceului s-a ales datorită micilor firme înfiinţate după Revoluţie pe Valea Ţibleşului care aveau ca obiect de activitate comercializarea diferitelor produse din gospodăriile lor, ca de exemplu produse din PNA sau ceară.
Încă din anul 1998, Şcoala Generală Căianu Mic poartă numele ilustrului călugăr franciscan Ion Căian Românul şi, tot din acest an, pe lângă Şcoala Profesională profil tehnic, specializarea mecanic, care exista în cadrul şcolii de mai mulţi ani, debutează şi o clasă de liceu seral, cu profil economic. Grupul Şcolar „Ion Căian Românul” a funcţionat cu o clasă de liceu profil servicii şi şcoala profesională cu profil tehnic până în anul 2006, când mai apare o clasă de liceu cu profil real, specializarea matematică-informatică. Începând cu data de 18 decembrie 2011, Grupul Şcolar „Ion Căian Românul” ia numele de Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”, datorită Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. În prezent, liceul are o clasă de liceu cu profil economic, o şcoală profesională de trei ani cu profil tehnic, cu calificarea de mecanic auto, şi următoarele structuri şcolare arondate:
Grădiniţa cu Program Normal Căianu Mic, Grădiniţa cu Program Normal Căianu Mare, Grădiniţa cu Program Normal Dobric, învăţământ primar şi gimnazial la Căianu Mic şi Dobric, astfel că, Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” şcolarizează un număr de 513 elevi. Transformarea şcolii generale în liceu a atras după sine şi o criză a resursei umane şi materiale deosebite. Directorul Viorel Moldovan a fost nevoit să completeze deficitul de resurse umane de la diferite discipline pentru a asigura predarea la liceu. De asemenea, baza materială necesară procesului de învăţământ liceal era precară. Cu eforturi deosebite, cu sponsorizări de la diferite firme şi ONG-uri am reuşit să facem rost de această resursă materială. Lipsa spaţiului şcolar a fost, de asemenea, o problemă cu care s-a confruntat liceul, timp de mai mulţi ani, ajungând ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în două schimburi. În sprijinul liceului a venit actualul primar, Paul Ştir, care în anul 2015 a câştigat un proiect cu finanţare europeană, în valoare de 1,5 milioane euro, pentru reabilitarea şi modernizarea liceului. Din toamna anului 2016, elevii acestui liceu îşi desfăşoară cursurile în una dintre cele mai frumoase şi moderne unităţi de învăţământ din judeţul nostru, având o bază materială de nivel european, modern şi de calitate. Întreaga infrastructură şcoală din comună este reabilitată şi modernizată în această perioadă de către primarul Paul Ştir, şi anume:
grădiniţele din Căianu Mare, Căianu Mic şi Dobric, dar şi Şcoala Gimnazială Dobric. Înfiinţarea unui liceu în această zonă a făcut ca zeci de tineri să urmeze cursuri liceale şi mai apoi cursurile diferitelor universităţi, fapt care nu se întâmpla în trecut. De exemplu, dintr-o clasă cu 24 de elevi, doar 5-6 copii urmau studiile liceale, ceilalţi mulţumindu-se cu învăţământul obligatoriu de opt sau zece clase. Astăzi ne mândrim cu absolvenţii noştri care au devenit economişti, profesori, antreprenori, doctori. Ne bucurăm că sunt rodul acestui liceu pentru că o parte din realizările lor ni se datorează şi nouă.Prof. Boca Ovidiu-IonelImage
Image
Image
Image